Wij staan u graag te woord +32 (0) 147 56 179 Klantenzone
Voorsmaakje van pensioen

Voorsmaakje van pensioen

Opdat oudere werknemers het tijdens de laatste jaren van hun loopbaan wat rustiger aan zouden kunnen doen, wil minister van Pen­sioenen Daniel Bacquelaine (MR) het halftijds pen­sioen mogelijk maken. Een exacte timing over de invoering is, gezien de politieke context, moeilijk te geven.Wat zijn de voorwaarden?·U moet minstens 60 jaar oud zijn en in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. Voor een vervroegd pensioen moet u in 2019 minstens 63 jaar zijn en een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben. Vroeger dan 63 jaar kan ook, op voorwaarde dat u dan onder de 'uitzonderingen lange loopbanen' valt. Wie bijvoorbeeld al op zijn 60ste halftijds met pensioen wil, moet een loopbaan hebben van 44 jaar. U moet dus al op uw 16de zijn beginnen te werken. Een vervroegd pensioen vanaf60 jaar zal ook mogelijk zijn voor zware beroepen, al is het nog altijd niet duidelijk wat dat precies inhoudt.·Bovendien moet u de laatste 12 maanden die voorafgaan aan de aanvraag effectief tewerkgesteld zijn in minstens 80 procent van een voltijdse baan. De aanvrager zal bovendien zijn beroepsactiviteit zodanig moeten verminderen dat die niet meer dan 50 procent bedraagt van een voltijdse tewerkstelling. Want specifiek aan het halftijds pensioen is dat het ook alleen halftijds kan worden opgenomen.Het statuut geldt voorlopig alleen voor werknemers. Voor zelfstandigen en ambtenaren werd intussen ook een kader uitgewerkt.Wat zijn de gevolgen?Dankzij het halftijds pensioen kunt u het niet alleen rustiger aan doen, u blijft - halftijds - ook pensioenrechten opbouwen, waardoor u toch nog uw wettelijk pensioen verhoogt. Tegelijk ontvangt u een halftijds loon, waardoor u tijdens deze periode meer inkomen heeft dan wanneer u voor een volledig pensioen zou kiezen.Hoe u het halftijds pensioen zal kunnen invullen, bijvoorbeeld afwisselend werken per dag of per week, zal in overleg met de werkgever moeten gebeuren.Wie komt in aanmerking?Volgens het kabinet kan de nieuwe regeling een grote groep mensen bereiken. Vorig jaar heeft in het stelsel van de werknemers 32,9 procent van de gepensioneerde vrouwen en 35,9 procent van de mannen het vervroegd pensioen opgenomen. In het stelsel van de ambtenaren is dat 96,5 procent van de vrouwen en 93,9 procent van de mannen. 'Zij hadden dus in 2017 in aanmerking kunnen komen voor het deeltijdse pensioenstelsel', aldus Koen Peumans, de woordvoerder van Bacquelaine.Bovendien zal het halftijds pensioen mogelijk ook personen aanspreken die vandaag voor alternatieve systemen kiezen om het rustiger aan te doen, zoals de landingsbanen. Dat tijdskrediet eindeloopbaan is vanaf 2019 alleen nog toegankelijk vanaf 60 jaar en voor wie minstens 25 jaar als loontrekker heeft gewerkt. Het systeem is uiterst populair in ons land. België telt een kleine 70.000 personen met een landingsbaan, het overgrote deel in Vlaanderen.Wat is het verschil met een landingsbaan?Een landingsbaan valt helemaal niet te vergelijken met halftijds pensioen (zie tabel). Zo kunt u landingsbanen in verschillende regimes opnemen en bijvoorbeeld vier vijfde blijven werken. Maar het grootste verschil is dat u bij landingsbanen voor de dagen waarop u niet werkt geen pensioen krijgt, maar een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).Het voorbeeld toont aan dat in de meeste gevallen de keuze voor het halftijds pensioen voordeliger zal zijn dan een keuze voor een eindeloopbaan tijdskrediet. Dat komt omdat het bedrag van het halftijds pensioen hoger ligt dan de RVA-uitkering bij een landingsbaan. Volgens het kabinet van minister Bacquelaine is dat een bewuste keuze. 'Om het halftijds pensioen te kunnen opnemen moet u voldoen aan de loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen en al een loopbaan van minstens 43 jaar achter de rug hebben', luidt het.Het financiële verschil tussen beide vormen wordt groter naarmate u tijdens uw loopbaan meer heeft verdiend omdat uw wettelijk pensioen dan hoger ligt. Er is wel een maximum voor dat wettelijk pensioen. Dat bedraagt vandaag 2.315 euro netto per maand voor een loontrekker. Anders gezegd, als u kiest voor een halftijds pensioen zal het maandelijks pensioen­bedrag nooit hoger liggen dan 1.157,5 euro netto.De vergelijkingsoefening stopt hier echter niet. Want de keuze die u zal maken, beïnvloedt ook het volledige wettelijke pensioen dat u vanaf de wettelijke pensioenleeftijd krijgt uitgekeerd. Dat zal iets hoger liggen als u voor de landingsbanen kiest. Dat komt omdat u bij een landingsbaan pen­sioen­rechten blijft opbouwen, zowel op de dagen dat u werkt als op de dagen dat u van de RVA een onderbrekingsuitkering krijgt. Kiest u voor halftijds pensioen, dan bouwt u alleen pensioenrechten op tijdens de dagen dat u nog werkt.Uw wettelijk pensioen mag dan wel iets lager zijn als u halftijds pensioen verkiest boven een landingsbaan, de hogere inkomsten die u nog tot uw pensioenleeftijd zult opstrijken, compenseren dat in de meeste gevallen ruimschoots. Financieel gezien is de keuze voor halftijds pensioen dus in de meeste gevallen beter dan de keuze voor een halftijdse landingsbaan.De federale regering is niet van plan de landingsbanen af te schaffen. 'Het halftijds pensioen is een bijkomende opportuniteit om het einde van de loopbaan in te richten. Het tijdskrediet eindeloopbaan en de loopbaanonderbreking worden niet afgeschaft', zegt Bacquelaine.Wat is het verschil met deeltijds werken?Behalve het tijdskrediet eindeloopbaan of het halftijds pensioen heeft u natuurlijk nog andere mogelijkheden om het rustiger aan te doen. Zo kunt u beslissen om vanaf een bepaalde leeftijd niet langer te werken of slechts deeltijds aan de slag te blijven. Dat alternatief is vanuit financieel oogpunt het minst interessant. U ontvangt geen loon voor de niet-gewerkte dagen en u bouwt dan ook geen pensioenrechten op.Bovendien kan deeltijds werken ertoe leiden dat u uiteindelijk langer aan de slag moet blijven voor u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Om met pen­sioen te kunnen gaan, moet u immers voldoende loopbaanjaren op de teller hebben. Een jaar telt maar mee als u minstens 104 voltijdse dagen in een kalenderjaar hebt gewerkt.Wat is het verschil met thematische verloven?Ten slotte zijn er ook de zogenaamde thematische verloven, maar die zijn verbonden aan specifieke gebeurtenissen. Denk aan palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een ziek familielid. Thematische verloven blijven zonder gevolg voor uw wettelijk pensioen, op voorwaarde dat u een onderbrekingsuitkering ontvangt van de RVA.Samengevat biedt het halftijds pensioen dus een aantrekkelijke bijkomende mogelijkheid om het de laatste jaren van uw loopbaan rustiger aan te doen en toch niet meteen overgeleverd te zijn aan het karige wettelijke pensioen.VoorbeeldDe 61-jarige Klaas is gehuwd en heeft een loopbaan van 43 jaar achter de rug. Met een voltijdse baan verdient hij 45.000 euro bruto op jaarbasis.Situatie 1:Klaas gaat halftijds met pensioenHalftijds werken: maandloon 1.445 euroHalftijds pensioen: maandelijks nettopensioen: 715 euro netto> Maandinkomen: 2.160 euro (netto)Situatie 2:Klaas kiest voor een landingsbaanHalftijds werken: maandloon 1.445 euroHalftijds tijdskrediet: RVA-uitkering: 330 euro> Maandinkomen: 1.775 euro (netto)