Wij staan u graag te woord +32 (0) 147 56 179 Klantenzone
Meer ongevallen met de fiets van en naar het werk

Meer ongevallen met de fiets van en naar het werk

Belgische werknemers gaan steeds meer met de fiets naar het werk. Meer dan één op de tien werknemers (13,4 procent) neemt voor de rit naar en van het werk steeds vaker de fiets. Dat is een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar geleden. De fiets is trouwens niet langer het enige alternatieve vervoermiddel. Werknemers kiezen niet alleen voor de gewone fiets, maar opteren steeds meer voor een e-bike, een speed pedelec, een elektrische step, een hoverboard of een ander alternatief vervoermiddel.Dat er meer en meer werknemers kiezen voor een alternatief vervoermiddel is goed nieuws maar het heeft ook gezorgd voor een forse toename van het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk. Dat blijk uit een analyse van AXA, de Belgische marktleider op het gebied van arbeidsongevallenverzekeringen, op basis van de eigen portefeuille.In de periode van 2016 tot en met 2019 is het aantal erkende arbeidsongevallen waarbij het slachtoffer zich verplaatste met een fiets, e-bike, step of speed pedelec (geen bromfiets of scooter) met 35 procent gestegen. In 2016 aanvaardde AXA in de privésector 1.726 arbeidsongevallen met de fiets of een ander vervoermiddel, in 2019 waren er dat al 2.351. In verhouding de totale portefeuille van AXA is er zowel voor het aantal ongevallen al voor het aantal dagen werkverlet bijna een verdubbeling.Vooral ‘s morgensHoewel het aantal ongevallen stijgt, is het aandeel van de gewone fiets in het totaal de voorbije vier jaar gedaald van 97 procent tot 91 procent. Uit bijgaande grafiek blijkt dat vooral het aantal ongevallen met de elektrische fiets, de speed pedelec en met de (elektrische) step toeneemt.AXA onderzocht ook op welk tijdstip de meeste ongevallen gebeuren. Bijna de helft van de ongevallen (44 procent) doet zich voor in de ochtendspits tussen 6 en 10 uur. In de avondspits tussen 16 en 20 uur is er een minder grote piek van 21 procent. Dat heeft te maken met het daglicht. Statistisch gezien is er ’s morgens tussen 6 en 10 uur minder licht dan ’s avonds tussen 16 en 20 uur.De meeste arbeidsongevallen met de fiets doen zich voor in de donkere maanden van november tot januari. Daarna neemt de zichtbaarheid toe en neemt het risico op slecht weer af en wordt het voor de fietser veiliger. Zichtbaarheid is dus zeer belangrijk.Niet ernstigUit de analyse van AXA blijkt ook dat één op de drie arbeidsongevallen (34 procent) van dit type geen werkverlet tot gevolg heeft. In 28 procent van de gevallen gaat het om een werkverlet van minder dan een week. Zo’n 7 procent van de ongevallen zorgt voor een werkverlet van meer dan drie maanden. Deze ongevallen zijn goed voor 54 procent van het totaal aantal afwezigheidsdagen.